Formularz propozycji tematów do szkoleń i zakresu doradztwa merytorycznego z zakresu rewitalizacji dla gmin województwa podkarpackiego

(*) - pole obowiązkowe
1. Informacja o zgłaszającym/podmiocie:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wpisz poprawny adres e-mail
Nieprawidłowe dane
2. Moduł I - Dostępność w rewitalizacji Moduł I – szkolenie dla przedstawicieli gmin województwa podkarpackiego - organizacja 4 dwudniowych szkoleń z modułem warsztatowym. Propozycje tematów/zagadnień (max. 3):
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
3. Moduł II - Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej - organizacja 8 warsztatów.
Propozycje tematów/zagadnień (max. 3):
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
4. Wsparcie doradcze dla gmin z terenu województwa (planowany zakres: doradztwo prawne w zakresie ustawy o rewitalizacji oraz eksperckie w zakresie dostępności).
Propozycje tematów/zagadnień (max. 3):
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonicznym 17 747 68 78.
Musisz wyrazić zgodę.